MK IT Business Solutions

PS modul

Projektni sistem (PS - Project System) modul omogućava praćenje ciljeva projekata, troškova i resursa.  Ovaj modul je maksimalno integrisan sa ostalim modulima i koristi podatke o ljuskim resursima iz HR modula, troškove iz modula kontrolinga, materijale i komitente iz logističkih modula

Ključni podaci koji se prate u PS modulu su:

  • plan i ciljevi projekta,

  • troškovi projekta,

  • raspoređivanje zadataka i zaduženja.

Sledeći dijagram prikazuje uobičajene aktivnosti u PS modulu:

PS_modul

Ovo je samo kratak opis PS modula za one koji se prvi put sreću sa SAP ERP sistemom, za dodatne informacije možete nas kontaktirati. Naš tim će vrlo rado doći kod Vas i održati detaljnu prezentaciju svih modula koji Vas interesuju i odgovoriti na sva Vaša pitanja.